Waarvoor kan je bij ons terecht?

U kan bij ons terecht vanaf de zorg voor de allerkleinsten tot en met zorgen betreffende het levenseinde.

  • Preventieve zorg: vaccinaties, bevolkingsonderzoek, preventie hart- en vaataandoeningen, …
  • Acute aandoeningen: infecties, hartklachten, pijnklachten, …
  • Chronische zorg: diabetes, hart- en vaataandoeningen, nierinsufficiëntie, …
  • Technische onderzoeken: pre-operatieve onderzoeken, ECG, bloedonderzoek, staalafname ...
  • Gynaecologie: uitstrijkjes, anticonceptie, zwangerschapsbegeleiding, …
  • Kleine ingrepen: wondhechting, wondzorg, behandeling van wratjes, verwijderen oorstop, ...
  • Psychosociale begeleiding
  • Zorg bij het levenseinde: vroegtijdige zorgplanning, wilsbeschikking, palliatieve zorg, ...

Globaal Medisch dossier

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens en geeft een totaalbeeld van uw gezondheidssituatie. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.
Uw arts zal eenmaal per kalenderjaar (ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek) uw GMD registreren. Het GMD wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit, daarenboven geniet u op deze manier van een verhoogde terugbetaling bij iedere raadpleging of huisbezoek, verricht door alle artsen van de praktijk.

Betaalmogelijkheden en tarieven

Onze artsen zijn volledig geconventioneerd. Ze aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen en rekenen het afgesproken tarief aan.

U kan bij de dokter contant of met bancontact betalen.

De artsen sturen het getuigschrift voor verstrekte hulp digitaal door naar het ziekenfonds, u hoeft hiervoor zelf niets meer te doen.

Wachtdienst

Moet ik nuchter zijn voor een bloedafname?

Bepaalde waarden schommelen in het bloed afhankelijk van wat je eet/drinkt. Vandaar dat sommige bepalingen best nuchter gebeuren. U mag wel uw medicatie innemen en water drinken, gedurende 6u voor de bloedafname.  

 

WEL nuchter NIET nuchter
Opvolging cholesterol

Opvolging suiker

Preoperatieve bloedafname 

Bloedafnames voor verzekeringsfirma’s

‘om een keer alles te controleren’

Schildklierfunctie

INR

Ijzer en vitamines

SOA’s

Leverfunctie

Nierfunctie

Zwangerschapstest

*Let op:  deze instructies gelden ALLEEN voor bloedafnames. Voor operaties en onderzoeken in het ziekenhuis mag u vaak ook NIET drinken!